HAKKIMIZDA

Akha Grup Pazarlama ve Pazarlama İnovasyonu Şirketidir.
Akha Grup, pazarlama ve pazarlama perspektifli iş geliştirme süreçlerinde,  düşünce, kurum ve kişilere yeni ve etkili proje ve çözümler üretmek için kurulmuş stratejik iş geliştirme ve inovasyon şirketidir.
İnsanın olduğu her yerde karşılıklı bağımlılık ve paylaşım dinamiklerine uyum gerekir.
Dünyanın, tıpkı insan beynindeki binlerce sinir hücresinin nöronlarla birbirine bağlanması gibi, temel işlevi iletişim ve bilgi yönelimi olan aynı derecede birbiri ile bağlı, hızlı, inovatif, sürekli değişen ve anlık güncellenen büyük bir iletişim ağı haline geldiği çağımızda hiçbir kuruluş ve kişi bu oluşum içerisinde var olmak hedeflerine ulaşmak için tek başına yeterli değildir . Karşılıklı bağımlılık ve ortak çıkarlar çevresinde şirketleri ve müşterileri bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak algılamak gerekir.
Herkes için yaşanabilir ve konforlu bir dünya yeni pazarlama ile mümkün.
Hedefleri tanımlamak, tanımlanan hedeflere ulaşmak ve yaratılan artı değeri herkes için daha yaşanılır ve konforlu bir dünya oluşturmak amacıyla paylaşabilmek yeniçağda başarının anahtarıdır.

Artık üretilen değer tek başına finansal karşılık olarak düşünülmemekte, iletişime açıklık, hızlı etkileşimlilik,  ürün ve hizmetlerin tasarımının potansiyel ve mevcut müşterilerle beraber gerçekleştirilmesi “değer yaratma” sanatı olan pazarlamanın yönettiği temel süreç ve işlevler haline geldi. Kurum ve marka itibarı hizmetin kalitesi kadar, hizmeti üretenin dünyayı ne kadar yaşanır kıldığı ve ne kadar yaşanır bıraktığı gibi etik değerlere atıf yapan ve derinlikli ölçütlerle değerlendiriliyor.

Müşterileriniz için fiyatın önemi değer ve algılar hiyerarşisinde azalıyor.
Artık müşteri seçim yaparken duygu, akıl ile birlikte ortak yaşam ve ortak tecrübe alanlarını da dikkate alıyor. Sosyal medya entegrasyonu, açıklık ve bilgi paylaşımı, çevreye duyarlılık, insan sağlığına duyarlılık, hayvan haklarına duyarlılık, çalışanların hakları, yenilenebilir ve temiz enerji kullanımı, geri dönüşüm, sosyal sorumluluk çalışmaları, insan hayatını kolaylaştıran ve daha eğlenceli hale getiren tüm geliştirmeler seçim yapan müşteriler kadar ekosistemi düzenleyen kanun ve kural koyucuların da altını çizdiği kıstaslar haline geliyor.
Yaşadığınız ekosisteme kattığınız artı değer ve duyduğunuz saygı; bunların bilinir ve paylaşılır olmasını sağlama iyi pazarlama demektir.
Pazarlama, tanıtım, inovasyon, marka ve itibar yönetimi sizin, şirketinizin ya da düşüncenizin ne kadar güçlü ya da parlak olduğundan çok çalışanlarınıza ve hizmet dairenizde yer alan tüm canlı ekosisteme ne kadar faydalı olacağınız ile ilgili.
Akha Grup, pazarlama felsefenize bugünden yarının dinamizmini katmak için çalışır.
Akha Grup, daha çok tercih edilir olmanın yeni formülüne düşünce, kişi ve kurumları hazırlamak ya da pazarlamayı daha iyi, temiz, sağlıklı, açık, tüm canlılar için temel hak ve hürriyetlere saygılı, yaşanabilir bir dünya oluşturmak için yeni çağın iş felsefesi olarak konumlandırarak, iş ortakları ile pazarlamanın sihirli değneğini kullanarak ortak, güzel ve daha iyi yaşam paylaşımları üzerinde artı değer üretmek için çalışıyor.